Päivitetty 21.9.2018


Rekisterin pitäjä

Tampereen Merkkiautoliikkeet ry

Hatanpään valtatie 38

33900 TAMPERE

0500 700 250

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Mika Hirsimäki

Tampereen Merkkiautolikkeet ry

mika.hirsimaki@toyotatampere.fi

040 595 4290

Rekisterin nimi

Tampereen Merkkiautoliikkeet ry:n arvontaosallistujarekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Arvontaan osallistuvien henkilötiedot tallennetaaan, jotta arvonta voidaan suorittaa ja voittajiin voidaan ottaa yhteyttä. Arvontojen voittajien nimi ja paikkakunta julkaistaan voittajat -sivulla.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin luvan- ja kiellonvaraisesti rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä rekisterinpitäjän valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen ja muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, mikäli rekisteröity antaa tähän luvan.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

– etu- ja sukunimi
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– katuosoite

Palvelun toteuttamiseen ja kehittämiseen voidaan kerätä käyttäjän teknisiä tunnistetietoja, kuten IP-osoite ja käytetyn laitteen ja verkkoselaimen tyyppi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään arvontaan osallistujalta itseltään, kun hän antaa tietonsa arvontalomaketta käyttäen.

Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, jos rekisteröity on sallinut markkinoinnin.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Tietojen säilytysaika

Rekisteröidyn henkilökohtaisia tietoja säilytetään vain tarvittava aika, jotta voidaan täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai kaikkien tietojensa poistamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Evästeet

Sivustolla on käytössä Google Analytics ja evästeitä käytetään käyttäjien tunnistamiseen verkkoliikenteen analysointia varten.

Paras hinta

Aina edulliset ja kilpailukykyiset
tarjoushinnat huolloille

Ammattitaitoinen henkilökunta

Tehtaiden ja maahantuojien kouluttamat ammattitaitoiset myyjät ja mekaanikot

Alkuperäiset osat

Käytämme juuri sinun autoosi
suunniteltuja alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita

Vuosikymmenten ajan Tampereen Merkkiautoliikkeiden liput ovat liehuneet korkealuokkaisen pirkanmaalaisen autoilun puolesta. Tärkeimpiä arvojamme ovat asiallinen ja osaava palvelu, parhaat autot ja huolellisuus ympäristöasioissa.


Tampereen Merkkiautoliikkeet © 2024 | Tietosuojaseloste